شرکت آی تک ایساتیس

تلفن و فاکس هوشمند شرکت و آزمایشگاهها: 41256544 (21 98+)

تلفن مستقيم فروش: 09394057539 (98+)

 

کارخانه و آزمایشگاهها :                                                 

يزد – دروازه قرآن، بزرگراه فقيه خراسانی، خیابان پیوند، جنب شركت تصفيه و تبخير آب يزد


تلفن مستقیم: 35213434 و 35214949 (35 98+)

فاکس:   35219222(35 98+)

 

مرکز تحقیقات و توسعه :

 تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم ، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، ساختمان شماره دو، طبقه  دوم  واحد 318

 

تلفن مستقیم: 86094171 (21 98+)

 

آدرس پست هاي الكترونيك (E-mails):

 

      درخواستهاي عمومي و خدمات كاليبراسيون                   info@itechisatis.com      و     itechisatis@gmail.com

 

مدير عامل و مدیر فروش:

   سيد امیر حسین آيت اللهي

     پست الكترونيك: amir.ayatollahi@itechisatis.com

    مدير کارخانه و فنی:   

    سيد حسان آيت اللهي

   پست الكترونيك: hesan.ayatollahi@itechisatis.com     

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاه تهران:

شركت افراح

تهران –  كيلو متر 14 جاده مخصوص كرج، بعد از چهارراه ايران خودرو، مقابل روزنامه همشهري، خيابان جهاد، پلاك 10


تلفن مستقيم: 44792939 (21 98+)
تلفن:  44781759 و 44781791 (21 98+)
فاكس: 44792838 (21 98+)