شرکت آی تك ايساتيس بعنوان اولين مركز کاليبراسيون اکردیته دريزد و استانهاي جنوبی كشور در سال 1380 و بعنوان مركز تعميرات، فروش و ارائه خدمات مهندسی و كاليبراسيون ابزار دقيق و ارائه خدمات كاليبراسيون در زمينه فشارسنجها تاسيس گرديد. این شرکت به پشتوانه کارشناسانی مجرب با حدود 50 سال تجربه در صنایع مختلف بخصوص مركز و جنوب كشور مفتخر است در سالهای گذشته جوابگوی بخشی از نیاز صنایع کشوردر زمینه های تخصصی خود بوده است. این شرکت هم اکنون با همکاری شرکت افراح به عنوان بزرگترین مرکز جامع کالیبراسیون اکردیته سیستمهای میترینگ گاز و مایعات custody transfer) و Fiscal metering) طبق قوانین مرکز بین المللی اندازه شناسی قانونی OIMLو با رعایت استانداردهای ISO و AGA و APIفعالیت مینماید.

آزمايشگاه این شرکت در سال 1385 موفق به اخذ اولين مجوز تأیید صلاحیت خود از موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران  به شماره 1102 در زمينه كاليبراسيون فشار و در سال 1386 موفق به گسترش فعاليتهاي خود در زمينه كاليبراسيون دما و ابعاد گردید و نیز درهمان سال پس از راه اندازي شركت شميرر پارس با سرمايه گذاري شميرر آلمان درمجموعه اين شركت، آزمايشگاههاي اين شركت علاوه برارائه خدمات به صنايع، موفق به كسب تاييديه و ارائه خدمات به اين شركت بين المللي نيز شد. اين شركت همچنين در سال 1386 موفق به كسب تاييديه تست ديگهاي بخار و ظروف تحت فشار از وزارت كار نیز شد. آزمایشگاه های این شرکت نيز درسال 1390پس از گسترش فعاليتها موفق به پياده سازي و اجراي مقررات بین المللی ISO/IEC 17025 شد که هم اکنون نیز خدمات این شرکت براساس مستندات این استاندارد بین المللی ارائه میگردد.

اين شركت در اوايل سال 1390 ضمن گسترش دامنه فعاليتهاي خود در كميتهاي قبلي نسبت به افزايش دامنه كاري در كميتهاي جرم، الكتريك و شيميايي شده و نیزنسبت به تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه با تنظيم شرايط محيطي و تجهيزات ويژه طبق استاندارد ISO 1 جهت كاليبراسيون انواع تصحيح كننده هاي گاز اقدام نموده است.

این شرکت در سال 1391 بخش تولید خود را در زمینه طراحی و تولید سیستمهای میترینگ سیالات گازی وگازطبیعی (ساخت رانهای کامل اوریفیس تایپ) بر مبنای استانداردهای AGA راه اندازی نمود و در همان سال ننسبت به تجهیز آزمایشگاههای خود به بزرگترین سیستمهای کالیبراسیون سیستمهای میترینگ سیالات گازی و گاز طبیعی اقدام نمود.

ضمنا این شرکت از سال 1395 تولید محصولات مختلف اندازه گیری کیفی و کمی گاز  طبیعی شامل کنتورهای گاز اوریفیسی، توربینی و التــراسونیک و همچنین آنالایزهای گاز طبیعی و ادوات جانبی مانند سیستمهای فلو کامپیوتر و تصحیح کننده و سیستمهای تله متری و انتقال اطلاعات را با همکاری شرکتهای معتبر اروپایی آغاز نموده و در حال تولید و عرضه میباشد. 

در سال 1397 برای تمرکز بیشتر بر روی نوآوری وارتقاء سطح کیفی وانطباق با شرایط کاری محصولات این شرکت و استفاده از پتانسیل تحقیقاتی در کشور، بخش تحقیقات وتوسعه این شرکت با تجهیز آزمایشگاهی مجهز در پارک علمی وفن آوری دانشگاه تهران آغاز بکار نمود.    

در سال ۱۳۹۷ برای تمرکز بیشتر بر روی نوآوری وارتقاء سطح کیفی وانطباق با شرایط کاری محصولات این شرکت و استفاده از پتانسیل تحقیقاتی در کشور، بخش تحقیقات وتوسعه این شرکت با تجهیز آزمایشگاهی مجهز در پارک علمی وفن آوری دانشگاه تهران آغاز بکار نمود.

این شرکت ،در سال 1398 با توجه به نیاز مجموعه های پتروشیمی ، پالایشگاه ها و نیروگاه ها به کالیبراسیون فلومترها و کنتور های مایع،  با دانش و استفاده از نیروی متخصص خود اقدام به راه اندازی سایت آزمایشگاهی کالیبراسیون جریان سنج های مایع به روش جرمی و حجمی کرده است.

در سال 1399 علاوه بر اخذ تاییدیه های مختلف تضمین کیفیت، مفتخر به عنوان شرکت دانش بنیان نیز گردید.