amozesh

بازرسی:

  • بازرسی و انجام نظارت بر کالیبراسیون سیستمهای میترینگ توسط کارشناسان کارت دار مورد تایید اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و با تائیدیه از وزارت نفت.
  • ارائه خدمات بازرسی قانونی سیستمهای میترینگ گازها و آنالایزرها با مجوز اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و اجرای تست های مترولوژیکی FAT و SAT در ایران.

 

مشاوره:

  • مشاوره درخصوص طراحی و خرید سیستمهای میترینگ گاز طبیعی و سیالات گازی و کنتورهای مختلف در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
  • مشاوره و ارائه برنامه های نرم افزاری در خصوص کالیبراسیون کنتورهای گاز و مایع.
  • مشاوره و راه اندازی آزمایشگاههای کالیبراسیون در صنایع و مراکز تحقیقاتی و مشاوره در خصوص تأمین استانداردها و مراجع کالیبراسیون.

 

 تعمیر و راه اندازی:

  • راه اندازی، تعمیر و کالیبراسیون سیستمهای میترینگ گاز طبیعی و سیالات گازی و مایعات هیدروکربنی و کنتورهای مختلف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی.
  • ارائه خدمات پیش آماده سازی (Pre Commissioning) و کالیبره مجدد  (Recalibration) و همچنین تعمیرات و تنظیمات انواع کنتورها و فلومیترهای مختلف و ابزار دقیق پالایشگاه ها و صنایع بزرگ با دستگاه تمام اتوماتیک با سرعت بسیار بالا و قابلیت ردیابی بین المللی.
  • تعمیرات سیستم های میترینگ و آنالایزرها و فلومترها با نمایندگی انحصاری از شرکتهای RMA  &  Bellgass   و با همکاری کارشناسان شرکتهای اروپایی معتبر.
  • امکان طراحی سیستم های میترینگ با نمایندگی انحصاری از شرکتهای RMA  &  Bellgass   و با همکاری کارشناسان شرکتهای اروپایی معتبر.