1- فلو میترها و کنتورهای توربینی گاز:

     این فلومیترها و کنتورها در سایزهای مختلف و قابلیت اندازه گیری جریان های مختلف از 5/6 تا 6500 متر مکعب بر ساعت و تا سایز 16 اینچ طراحی و ساخته شده اند. این کنتورها دارای انواع مختلف آپشنها از قبیل پالسرهای LF و HF
 می باشند که جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده  به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

2- فلومیترها وکنتورهای روتاری گاز:

   این میترها از خانواده میترهای جابجایی مثبت می باشند که برای جریان گاز از 2/0 تا 650 متر مکعب بر ساعت و همچنین فشار کاری تا 20 بار طراحی و ساخته شده اند که جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

3- کوانتو میترها

این فلومیترها در سایزهای مختلف و قابلیت اندازه گیری فلو های مختلف از 6 تا 1600 متر مکعب بر ساعت و تا سایز 6 اینچ طراحی و ساخته شده اند که جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

4- فلومیترهای اوریفیس تایپ تک چنبره:

     این فلومیترها به صورت تک چنبره و با قابلیت جابجایی اوریفیس پلیت طراحی و ساخته می شوند ومعمولا جهت اندازه گیری فلو سیالات با فلوریت تقریبا ثابت و همچنین محلهایی که امکان استفاده از کنتورهای نوع دیگر نیست و یا از نظر اقتصادی بصرفه نیست استفاده می شود که جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

5- تصحیح کننده های الکترونیکی حجم گاز:

این دستگاهها معمولا بهمراه فلومیترها و کنتورهای گاز طبیعی و یا سیالات گازی نصب میشوند و جهت اندازه گیری فشار و دمای خط و محاسبه ضریب تصحیح که نهایتا منجر به محاسبه حجم استاندارد گاز در فشار و دمای استاندارد میشود استفاده می گردند. این مدل بصورت گرافیکی و بر مبنای آخرین امکانات و جدیدترین استانداردها طراحی و عرضه می گرددکه جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

6- فلوکامپیوتر

این دستگاهها معمولا بهمراه فلومیترها و کنتورهای گاز طبیعی و یا سیالات گازی با حجم عبوری زیاد و دقیق نصب میشوند و امکانات بسیار فراتر و محاسباتی بسیار دقیقتر و معمولا بهمراه سیستم سوپروایزری و HMI که نهایتا منجر به محاسبه حجم استاندارد گاز در فشار و دمای استاندارد می شود استفاده می گردندکه جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

  

 

7- دیتا لاگر:

این دستگاهها معمولا جهت فلومیترها و کنتورهای پروسسی و فقط جهت ثبت اطلاعات خط استفاده میشود که جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

 

 

8- ماژول اتصال سیستمها به شبکه تله متری

این دستگاهها جهت ارسال اطلاعات بی سیم بصورت استانداردهای GSM/GPRS استفاده می شوند و معمولا در شبکه دیسپاچینگ استفاده می شوند.

جهت انتخاب آنها لطفا به پایین صفحه جهت دانلود کاتالوگ یا سایت شرکت سازنده به آدرس www.common.pl مراجعه فرمایید.

 

لیست کاتالوگ/فایل ها

1.   کاتالوگ تصحیح کننده شرکت Common مدل CMK-03 (فرمت: pdf)
2.   کاتالوگ میتر توربینی غیر تبادلاتی شرکت Common مدل Quantometer (فرمت: pdf)
3.   کاتالوگ ماژول تله متری شرکت Common مدل CMB-03 (فرمت: pdf)
4.   کاتالوگ ماژول انتقال اطلاعات شرکت Common مدل CTS-04 (فرمت: pdf)
5.   کاتالوگ انکودر شرکت Common مدل CWSL (فرمت: pdf)
6.   کاتالوگ میتر اوریفیسی شرکت Common مدل CGZW (فرمت: pdf)
7.   کاتالوگ میتر توربینی شرکت Common مدل CGT جهت استفاده تبادلاتی (فرمت: compressed)

درصورت تمایل به دریافت کاتالوگ/فایلهای لیست فوق، فرم زیر را تکمیل نمایید سپس مستقیما فایلها باز و امکان دانلود میباشد.

فیلدهای اجباری (*)