تائید صلاحیت 17025
post date
۱۴۰۲/۰۲/۰۹

این شرکت در سال 1402 در زمینه فعالیتهای آزمایشگاهی، موفق به اخذ تایید صلاحیت 17025 از نظام تائید صلاحیت ایران به شماره NACI/LAB/407 شد.