انواع کنترلرهای  الکترونیک با خروجی و فرمانهای الکترونیک

  انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریک مانند انواع مالتی متر، مقاومت سنج ،آمپرمتر، فرکانس متر، فانکشن ژنراتور، میگر، ارت تستر و ...

  انواع مبدلهای مختلف جهت تبدیل ، نشان دادن ، ثبت و کنترل مقدار جریان، ولتاژ و غیره