انواع دستگاه های اندازه گیری ابعاد مانند کولیس، میکرومتر، ارتفاع سنج، ساعت اندازه گیری، عمق سنج، گیجهای برو نرو توپی، گیج های برو نرو رینگی و دهانه اژدری، خط کش فلزی، متر نواری، گونیا، زاویه سنج، فیلر، تراز، الکهای آزمایشگاهی، ضخامت سنج رنگ و فیلم آن و همچنین انواع دستگاه های پروفایل پروژکتور و ULMبصورت مستقيم و با همكاري آزمايشگاههاي مرجع