بیش از 170 شركت از خدمات و شركتهای متعددی از بخش فروش اين شركت كالا و يا خدمات دريافت نموده اند كه ليست پروژه هاي انجام شده فقط در زمينه سيستمهاي ميترينگ گاز به شرح زير مي باشند :

 •  کالیبراسیون کنتور و تصحیح کننده حجم شرکت گاز استان اصفهان

 • کالیبراسیون کنتور و تصحیح کننده حجم شرکت گاز استان یزد

 • کالیبراسیون سیستمهای میترینگ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

   

 •  کالیبراسیون کنتور و تصحیح کننده حجم شرکت گاز استان خراسان شمالی

 • کالیبراسیون کنتور و تصحیح کننده حجم شرکت گاز استان کردستان

   

 •  کالیبراسیون کنتور و تصحیح کننده حجم شرکت گاز استان هرمزگان

   

 •  کالیبراسیون سیستم های میترینگ پتروشیمی مبین

   

 •  کالیبراسیون سیستم های میترینگ ذوب آهن پاسارگاد

   

 •  کالیبراسیون سیستم های میترینگ پتروشیمی غدیر

   

 •  کالیبراسیون سیستم های میترینگ نیروگاه لوشان

 •  کالیبراسیون سیستم های میترینگ پتروشیمی رجال