ارتباط با ما

با ما در زمینه های مختلف در ارتباط باشید!

ارتباط با ما

دفتر مركزي و آزمایشگاه :

 شركت آي تك ايساتيس                                                    

يزد – دروازه قرآن، بزرگراه فقيه خراساني، خیابان پیوند، جنب شركت تصفيه و تبخير آب يزد

تلفن مستقيم فروش: ۰۹۳۹۴۰۵۷۵۳۹ (۹۸+)

فاکس:   ۳۵۲۱۹۲۲۲(۳۵ ۹۸+)

تلفن: ۳۵۲۱۳۴۳۴ و ۳۵۲۱۴۹۴۹ (۳۵ ۹۸+)

 

آدرس پست هاي الكترونيك (E-mails):

      درخواستهاي عمومي و خدمات كاليبراسيون                   info@itechisatis.com      و     itechisatis@gmail.com

 

رييس هيئت مديره و مدير هماهنگي:     

    سيد محمدحسن آيت اللهي

    پست الكترونيك: hasan.ayatollahi@itechisatis.com

  مدير فني:

   سيد حامد آيت اللهي

   پست الكترونيك: hamed.ayatollahi@itechisatis.com

مدير عامل و مدیر فروش:

   سيد امیر حسین آيت اللهي

     پست الكترونيك: amir.ayatollahi@itechisatis.com

    مدير تضمين كيفيت:   

    سيد حسان آيت اللهي

   پست الكترونيك: hesan.ayatollahi@itechisatis.com     

 

 

 

آ

 

 

 

 

آزمايشگاه تهران:

شركت افراح

تهران –  كيلو متر ۱۴ جاده مخصوص كرج، بعد از چهارراه ايران خودرو، مقابل روزنامه همشهري، خيابان جهاد، پلاك ۱۰


تلفن مستقيم: ۴۴۷۹۲۹۳۹ (۲۱ ۹۸+)
تلفن:  ۴۴۷۸۱۷۵۹ و ۴۴۷۸۱۷۹۱ (۲۱ ۹۸+)
فاكس: ۴۴۷۹۲۸۳۸ (۲۱ ۹۸+)

برای ما پیغام بگذارید

فیلدهای اجباری (*)